Zapraszamy do zgłaszania się

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w III Międzynarodowych Zawodach w Chodzie Sportowym  w Katowicach 5 września br.

Zgłoszenia online już otwarte.

www.pomiar-czasu.pl