Wyniki II Zawodów w Chodzie Sportowym z cyklu IRWT w Katowicach 13.09.2014.

Wyniki zawodów:

www.pomiar-czasu.pl