Komunikat

Uprzejmie informujemy, że do końca grudnia 2014 roku mija termin wpłacenia składek członkowskich KS Silesiathletics za rok 2014. Zgodnie z regulaminem opłacania składek członkowskich § 9 p. 1, członkowie zalegający z opłacaniem składek, będą wykluczeni ze Stowarzyszenia.

Zapraszamy również do wstąpienia do naszego stowarzyszenia. Aby to zrobić, wystarczy

wysłać do nas mailem lub pocztą oświadczenie o chęci wstąpienia do stowarzyszenia. Wpłata na konto Stowarzyszenia składek członkowskich bez wcześniejszego uzgodnienia tego z władzami stowarzyszenia, będą traktowane jako wpłata dobrowolna. Regulamin opłacania składek, statut Stowarzyszenia oraz deklaracja członkowska wraz z numerem konta bankowego dostępne są na stronie www.silesiathletics.com w zakładce „Stowarzyszenie”.

Zarząd KS Silesiathletics